In de afgelopen maanden kon statiegeld worden gedoneerd bij COOP Gerritsma in Heeg. De COOP verdubbelt de donaties. Dat heeft uiteindelijk bijna 650 Euro opgeleverd voor de aak, een prachtig resultaat waarvoor wij Richard en zijn team en natuurlijk ook alle mensen die hun flessen hebben ingeleverd en het statiegeld gedoneerd hartelijk willen bedanken!

Ondertussen loopt de actie bij Peut Attema aan de Draei ook uitstekend, inmiddels staat daar de teller op ruim 230 Euro. Hier kan iedereen verder aan bijdragen, tanken bij Peut levert Stichting de Palingaak 1 Eurocent per getankte liter brandstof op als u voor de Palingaak kiest. Overigens betekent de opbrengst dat u al 23.000 liter voor ons hebt getankt, dat komt neer op zo’n 650 tankbeurten van 35 liter!