Heeg, 21 maart 2020

Beste mensen,

Nog maar een paar weken geleden, op zaterdag 7 maart, hebben wij met elkaar het programma voor dit jaar doorgenomen.

Maar wat kan er in een paar weken niet allemaal gebeuren. Rond deze tijd zou de aak naar buiten worden gevaren, de mast erop gezet, naar haar vaste ligplaats gebracht, om daar getuigd te worden.

Als bestuur hebben wij besloten dat nu niet te doen en af te wachten tot ‘de kust veilig is’. Natuurlijk zijn we best in staat om met de nodige voorzorgmaatregelen de palingaak op haar plek te leggen. Maar menig vrijwilliger behoort tot de risicogroep. Onze gezondheid heeft alle prioriteit.

Eind april gaan we bekijken hoe de situatie tegen die tijd is en wat de mogelijkheden zijn om van 2020 nog een mooi jaar met de aak te maken. De geplande activiteiten in april en mei hebben we al afgezegd. Eind april mogen jullie weer een bericht van ons ontvangen.

Laten we er alles aan doen om deze periode gezond door te komen. Geen contacten nu, anders dan via de app en mailgroep. Met wat humor en wetenswaardigheden kunnen we elkaar wellicht op die manier opbeuren (zoals Hein met dat prachtige boek van Patrick Svensson; of misschien bepaalde delen van Jan Zetzema digitaal delen ?). Wij horen graag van jullie.

Sterkte in deze bijzondere tijd, maar bovenal goede gezondheid,

Het bestuur van de stichting de palingaak

José Arbon

Rob Bosman

Rinus Grondsma

Jan Willem Hoorn

Maarten Stuurman

Freerk Visserman