Soms komt er een bericht bij ons binnen wat echt verrassend is! De bijgaande foto van A.H. Blake (mogelijk is dit fotograaf Alfred Howarth Blake die in 1920 het boekje ‘Things seen in London’ heeft uitgegeven) is een scan van een glas negatief dat enige tijd geleden is aangeschaft door Lucas Mol. Lucas nam contact met ons op en stuurde ons uiteindelijk deze scan op voor eigen gebruik! En die delen we uiteraard graag.

Op de heldere foto is goed te zien hoe rommelig het water soms op de Theems kan zijn. De stroom kolkt rond de boeg van de aken en de sloepen aan de achterzijde slingeren behoorlijk.

Daarnaast zijn de verschillende ontwerpen van de boegen van de twee aken goed zichtbaar. De terugval van het boeisel bijvoorbeeld is duidelijk verschillend.

Een leuk detail zijn de stootwillen die aan de kop hangen. Met de flinke stroom op de Theems zal er vast meer dan eens een schip tegen de aan de mooring gelegen aken zijn aangedreven.