Rond Oud en Nieuw hebben we de knoop doorgehakt: Dit jaar geen tocht met de palingaak naar de Oostzee. Wij achten het risico te groot. Ieder zal dat begrijpen. Al begint het vaccinatieprogramma op gang te komen en mag verwacht worden dat in de loop van dit jaar alles weer wat normaler wordt, toch komt de reis van 30 mei tot en met 12 juli te vroeg. En de tocht verder naar achteren schuiven in het seizoen gaat niet, omdat we rekening hebben te houden met de vakanties van de bemanning en meevarende donateurs en natuurlijk ook met de weersomstandigheden. En mocht heel Nederland rond het geplande vertrek gevaccineerd zijn, dan nog zitten we met alle mogelijke onduidelijkheden over de regels in Duitsland en Denemarken.

Dat betekent niet dat alle voorbereidingen tot nu toe voor niets zijn geweest. We gaan door met de planning, maar dan voor volgend jaar: van 28 mei t/m 10 juli 2022. Het geeft ons meer tijd en rust om alles tot in de puntjes voor te bereiden.

In de vorige nieuwsbrief hebben we nog enthousiast verslag gedaan over onze plannen in dit nieuwe jaar. Dat stuk is in de tweede helft van november vorig jaar geschreven en toen konden wij niet voorzien wat ons vanaf medio december te wachten stond.