De lock down heeft ons niet belemmerd bij het grote onderhoud van de aak. Onder de bezielende leiding van Johannes Hobma en Rinus Grondsma heeft de aak een grondige beurt gekregen. In de grote hal van scheepswerf Piet ten Woude in IJlst was voldoende ruimte om veilig te werken. Johannes hield een schema bij, zodat er niet op één dag teveel mensen aan het werk waren.

Opvallend was wel de grote belangstelling onder vrijwilligers. Daardoor kon er meer gebeuren dan Johannes en Rinus konden voorzien. Wout Rijpma heeft groots restauratiewerk verricht. Je hebt een echte vakman nodig om rotte plekken te ontdekken, ze uit te kappen en van nieuw eikenhout te voorzien. Zogenaamd ‘witrot’ blijkt de aak aardig te pakken te hebben. Dat is een droge schimmel, die van binnenuit woekert. Gelukkig pakt die schimmel alleen het bovenwaterschip aan. Maar daar gaat die fors te keer. Wellicht zijn de droge en hete zomers daar debet aan.

Lang niet alles kon dit jaar worden gerestaureerd. Maar Wout heeft wel, maar dat kon, maatregelen getroffen om verdere voortwoekering in te dammen. Wij zijn Wout erkentelijk voor zijn inzet. Theo Feenstra heeft de dek-luiken en bijbehorende steunbalken een nieuw leven gegeven: prachtig en vakkundig werk!

Dank zijn wij ook verschuldigd aan Piet ten Woude, die zijn loods in IJlst ook dit jaar weer voor ons beschikbaar stelde, en aan de firma Koopmans, die alle beits heeft geschonken. De aak ligt er daardoor dit jaar mooier bij dan ooit tevoren, iets minder glimmend dan we gewend zijn, maar meer in stijl met hoe palingaken er vroeger uitzagen. En dan natuurlijk onze dank aan alle vrijwilligers, die zich hebben opgeofferd met schuren, schuren en nog eens schuren.