Eerste boek overhandigd aan cdk Arno Brok

Het eerste exemplaar van het door Klaas Smit samengestelde en geschreven boek ‘Met de palingaak Korneliske Ykes II naar Londen’ is onder veel belangstelling op het Heegermeer uitgereikt aan commissaris van de Koning Arno Brok. Vanaf de palingaak overhandigde Freerk Visserman met een palingnet het boek aan de cdK die met het Statenjacht ‘Friso’ naar …

Spannende avondtocht met de palingaak!

Maak met Palingaak Korneliske Ykes II een avondrondvaart (op de motor) vanuit Heeg. Reserveren voor deze avondrondvaart kan bij VVV Heeg (0515 442 464). Deze zomer bieden wij op de dinsdag- en donderdagavond een bijzondere tocht met Korneliske Ykes II. De gezondheid van onze gasten en vrijwilligers staat daarbij centraal. Daarom zullen we dit jaar niet …

Winteronderhoud

Rond de jaarwisseling heeft de Palingaak weer binnen bij Piet te Woude in IJlst gelegen. Daar hebben diverse vrijwilligers en timmerman Wout Rypma weer een bult werk verzet. Een greep uit het gedane werk: In de verschansing, bij het hoofdwant, op de waterbalk en in het voorschip zijn diverse stukken die waren ingewaterd uitgehakt door …

‘Something straight out of a fairy tale’

Schrijver Nic Compton heeft een prachtig artikel, 7 pagina’s groot, geschreven in WoodenBoat nr 272, dat nu onderweg is naar de winkels. Het is een lekker leesbaar en compleet artikel geworden. Zo schrijft Nic over het interieur met de zware houten knieën en spanten: ‘Down below the timbers and monster hanging knees leave little space …

Bonus van Leeuwarden-Fryslân 2028 en Iepen Mienskip Fûns!

Gisteren hebben vertegenwoordigers van onze reis naar Londen; Jack van den Berg, Rinus Grondsma en Freerk Visserma, een bonus van € 2.028 opgehaald die we hebben gekregen van Leeuwarden-Fryslân 2028. Deze prijs is toegekend aan 3 projecten die subsidie hebben gekregen vanuit het Iepen Mienskipsfûns in 2019. Er waren ruim 120 aanvragen voor subsidie uit …