Heeft u hart voor hout of erfgoed en wilt u het werk van en voor de palingaak steunen? Dat kan door donateur te worden van Stichting De Palingaak voor minimaal € 25,- per jaar. U helpt hiermee de Stichting bij het exploiteren en het onderhoud van de palingaak. U wordt als donateur ook uitgenodigd voor lezingen en andere activiteiten. U kunt zich opgeven via het aanmeldformulier aan de onderzijde van deze pagina.

Stichting De Palingaak is een zgn. Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling; RSIN nummer 815308450). Dat betekent dat in principe alle donaties, hoe groot of klein ook, voor fiscale aftrek voor de Nederlandse Inkomstenbelasting in aanmerking komen.

Individuele donaties aan ANBI’s zijn in het jaar van donatie fiscaal aftrekbaar voor zover zij tezamen een bepaald minimum bedrag overschrijden. In principe is dit 1% van het zgn. drempelinkomen met een minimum van € 60,00  (geactualiseerd 2020).

Mocht u van plan zijn om meerdere jaren donateur te blijven, kunt u ook in één overeenkomst afspreken dat u meerdere jaren elk jaar een bepaald bedrag zult doneren. Fiscaal is vereist dat u dit voor minimaal vijf jaar doet. Doet u een dergelijke (lijfrente)toezegging voor minimaal vijf jaar, dan kunt u elk jaar de donatie van dat jaar fiscaal aftrekken, zonder dat u rekening hoeft te houden met een bepaald minimumbedrag of een bepaalde drempel. De eerste € 5.000 aan schenkingen mag u bovendien 1,25x aftrekken. Vroeger was vereist dat een dergelijke meerjarige schenking bij notariële akte plaatsvond. Dat hoeft tegenwoordig niet meer: het mag ook via een zgn. onderhandse akte. Wilt u meer weten, neem dan contact op per email en vraag het schenkingsformulier aan.

Financiële gegevens:
Bankrekening IBAN: NL68 RABO 0116 4863 25 t.n.v. Stichting de Palingaak
ANBI RSIN nummer: 815308450
Btw nummer: NL 8153.08.450.B01
Kamer van Koophandel: nr 01111279

AANMELDFORMULIER DONATEURS: