Een beetje geschiedenis

palingaken

Waren het vroeger de Hollanders, van de 17e tot begin 20e eeuw brachten de Friezen met hun palingaken de levende paling van Friesland naar Londen. In de Thames bij Billingsgate Fishmarket hadden zij hun eigen vrije ligplaats, de ‘Dutch Mooring’, vlakbij de London Bridge.

Dit recht van vrije ligplaats was verleend door King Charles II vanwege het zeer dapper optreden van de bemanning bij de Grote Brand in Londen in 1666 en hun heldhaftig gedrag en hulp bij het bestrijden van de daarna uitgebroken grote pestepidemie.

AN00585301_001 kopie

Op oude foto’s van de Towerbridge is altijd de mooring te zien met twee of drie palingaken.

AKEN_LC AKEN_LO4

Begin 20e eeuw kwam de klad erin. Door de motorisering van de scheepvaart vervuilde het water, waardoor de sterfte van de paling te hoog opliep. De Firma wilde niet moderniseren en eindigde in 1936 met de allerlaatste vaart naar Londen.
Na de Tweede Wereldoorlog waren alle oude palingaken gesloopt.

De oude werf in Heeg bestaat wel nog steeds en daar ontstond rond 1999 het idee om een nieuwe aak te bouwen en daarmee de nog net grijpbare historie naar het heden te halen en te bewaren voor de toekomst.